Zoeken naar abstracte

abstracte
Abstract 17 definities Encyclo.
Te gebruiken voor de stroming in de 20e-eeuwse beeldende kunst die gericht is op het afstand nemen van de zichtbare werkelijkheid. Gebruik abstractie voor deze expressievorm in meer algemene zin. Categorie Stijlen en Perioden moderne Europese kunststijlen en stromingen. Zonder alle niet essentiële informatie of aspecten vaak met als doel om meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. Afgetrokken van de werkelijkheid.
Abstract Wikikids.
Bijvoorbeeld het geven van een kus of een deur voor de ander open houden. Op een abstract schilderij staan afbeeldingen waarvan je niet direct kunt zien wat het voorstelt. Piet Mondriaan schilderij bijvoorbeeld abstracte schilderijen. Afkomstig van Wikikids de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. Koppelingen naar deze pagina.
Wat is abstracte fotografie? Fotografie Academie.
We zullen hier in dit artikel toch een paar woorden wijden aan hoe abstracte fotografie omschreven kan worden en hoe je het maken van abstracte fotos kunt aanpakken. Ook zullen we je enkele handvaten aanreiken die je op weg kunnen helpen in de abstracte fotografie.
Abstract en Concreet.
Abstract en Concreet. Wiskunde is een abstract vak. Volgens het woordenboek betekent abstract.: niet" aanschouwelijk, niet als vorm voorstelbaar, onstoffelijk. Het tegenovergestelde van abstract is concreet. Hier vermeldt het woordenboek.: als" vorm gedacht of voorstelbaar. Samengevat: concrete dingen zijn waarneembaar met onze zintuigen, bij abstracte. zaken is dat niet het geval. Tante Helena is een concreet persoon: afhankelijk van onze relatie. kunnen we haar de hand schudden dan wel omhelzen. Het begrip familie, oom of tante, is abstract. Wind, regen en hagel kunnen onze wandeling of fietstocht minder aangenaam maken. en vormen zo een concreet ongerief. Het weer of het klimaat zijn daarentegen abstracte begrippen. Transport is een abstract begrip.
Abstract - Wikipedia.
Abstract artikel, de samenvatting van een wetenschappelijk artikel. Abstracte kunst, een tegenstelling tot 'figuratief'' in de kunsten. Abstracte wetenschap of formele wetenschap. Abstracte klasse in de informatica. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Abstract of met Abstract indetitel.
Abstracte kunst Wikipedia.
De gezaghebbende Vlaams-Franse essayist-kunstenaar Michel Seuphor pseudoniem van Fernand Berckelaers definieert abstracte kunst als volgt: Alle" kunst die terecht slechts vanuit een gezichtspunt van de harmonie, de compositie, de ordening dan wel de disharmonie, de decompositie, de willekeurige wanorde moet worden beoordeeld, is abstract.
Abstractie Wikipedia.
Men noemt dit soms ook non-figuratieve kunst. Bij abstraheren wordt vooral een basisstructuur, een gevoel of een idee in een kunstwerk vertolkt waarbij de waarneembare werkelijkheid nog wel te herkennen is. Abstraheren staat hiermee tussen de figuratieve kunst en de abstracte kunst in.
Selor test Abstract redeneervermogen Selor selectiebureau van de overheid.
Hoe werkt de test? Bij Selor hebben we verschillende testen rond abstract redeneervermogen die ongeveer allemaal dezelfde doelstelling hebben en op pc worden afgenomen. Je moet regels afleiden uit abstracte informatie en die regels dan toepassen op nieuwe informatie. Zo kan je 2 rijen met telkens 1 basisfiguur en 1 eindfiguur. Tussen beide types figuren staan één of meerdere dominostenen of F-toetsen. Jouw taak bestaat erin de basisfiguur en de eindfiguur met elkaar te vergelijken en zo het effect van elke dominosteen of F-toets te achterhalen. Een variant is dat je een figurenreeks ziet waarbij verschillende figuren in een logische volgorde staan. Je moet de volgende figuur in de reeks kiezen uit een aantal mogelijkheden. Andere testen tonen je stroomdiagrammen.
KORT voor Kids Wat is het verschil tussen figuratief en abstract.
En nog steeds ontstaan er nieuwe stromingen of vertakkingen. En dus ook meerdere meningen over wat kunst is of kan zijn! Binnen alle kunststromingen is het belangrijkste onderscheid dat je kunt maken dat tussen figuratieve en abstracte kunst. Bij figuratieve kunst kun je zien wat het voorstelt. De voorstelling lijkt op hoe de dingen er in het echt uit zien. Dit soort kunst wordt ook wel realistische kunst genoemd van het woord realiteit. Figuratieve kunst Cezanne Stilleven met pepermuntfles 1894. Bij abstracte kunst kun je niet zien wat het voorstelt. Het gaat meer over wat de kunstenaar voelt of denkt. Geen herkenbare beelden zoals natuurlandschappen dieren stadsgezichten of portretten van mensen. En omdat er niets herkenbaars op staat zijn deze kunstwerken ook niet altijd meteen te begrijpen.

Contacteer ons